Pressemeddelelse: Storbritannien bryder med brexitaftale og ødelægger lovende tobissæson

feb 29, 2024

I dag fremlagde Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) de videnskabelige anbefalinger til fastsættelse af fiskekvoterne for tobis. Selvom anbefalingerne lover godt for fiskeriet, kommer Storbritannien – stik imod Brexit-aftalen – til at ødelægge fiskeriet efter tobis.

Storbritannien har varslet total lukning af fiskepladserne i britisk farvand, hvor op til 75% af fiskeriet normalt foregår. Situationen er uacceptabel og meget alvorlig lyder det fra fiskerierhvervet og fiskemelsindustrien.

I dag har biologerne i Det Internationale Havundersøgelsesråd overbragt en god nyhed til den danske fiskerisektor. Bestanden af tobis er velforvaltet. Der er videnskabeligt grundlag for et bæredygtigt fiskeri på rundt regnet 167.000 tons tobis. Fiskeriet har en samlet værdi på mere end 500 mio. kr. i 2024. Fiskeriet efter tobis er derfor af afgørende betydning for økonomien og beskæftigelsen i de fiskeriafhængige kommuner i Nord- og Vestjylland.

Forvaltningen af tobis er økosystembaseret. Det vil sige kvoteanbefalingerne tager særlige hensyn til de fisk, fugle og havpattedyr, som er afhængige af tobis som fødegrundlag. Hvis der er tobis tilovers, kan fiskerne bæredygtigt høste på det overskud. Og her vurderer eksperterne, at der er et overskud på 167.000 tons, som de danske fiskere kan fange.

Alligevel er den samlede fiskerisektor meget bekymrede for den kommende tobissæson. For Storbritannien har, til trods for, at de danske fiskere har betalt dyrt for at få lov at fiske i britisk farvand i forbindelse med Brexit og til trods for, at tobisbestanden har det godt, besluttet at forbyde fiskeri efter tobis i britisk farvand. Det er en skandale og en ydmygelse af EU, lyder det fra Danmarks Fiskeriforening.

– Tobisbestanden har det godt. Fiskeriet er bæredygtigt. Vi har betalt dyrt for at få lov at fiske i britisk farvand. Derfor er det under al kritik, at Storbritannien driver gæk med EU og fra den ene dag til den anden forbyder fiskeriet efter tobis. Det er en ydmygelse af EU og et stort slag imod dansk fiskeri, som kommer til at kunne mærkes i de danske havne, lyder det fra Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Konkret skal langt størstedelen af den samlede kvote fanges i det, der hedder område 1, hvor anbefalingen er på 130.000 tons tobis, der har en værdi på små 400 millioner for de danske fiskere. Derfor er sagen meget alvorlig.

– Storbritanniens lukning af tobisfiskeriet er besluttet i en proces fri for uafhængig videnskabelig rådgivning og proportionalitet. Beslutningen er klokkeklart i strid med den Brexitaftale man indgik 24. december 2020. Der hvor jeg kommer fra, der er en aftale en aftale. Hvis man bryder en aftale, så har det konsekvenser.

– Storbritannien fik med Brexit privilegeret adgang til EU’s fri marked, vi købte os til fiskeadgang. Hvis adgangen til at fiske uretmæssigt forsvinder for os, så må adgangen til det fri marked forsvinde for UK. Det princip blev etableret med Brexitaftalen og skal nu holdes i hævd. Ellers er aftalen værdiløs for os og resten af EU’s fiskere, siger Jens Schneider Rasmussen, formand for Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

Brexitaftalen skal overholdes
Det er ikke kun fiskeriet der rammes af, at Storbritannien har besluttet at forbyde tobisfiskeriet. Det får også konsekvenser for fiskeolie- og fiskemelsindustrien. Landingerne af tobis fra det britiske område er historisk vigtige og har dannet grundlag for en dansk eksport af fiskeolie og fiskemel på i alt 2,7 milliarder kroner siden 2015.

Derfor er det afgørende, at Storbritannien ikke får lov til at løbe fra den brexit-aftale, de har indgået med EU, der netop giver EU’s fiskere adgang til at fiske i britisk farvand.

– Det er dybt alvorligt hvis EU, og statslederne i EU, lader Storbritannien løbe fra deres aftale. Det er en meget kritisk situation. Der er tale om betydelige værdier for Danmark, og det er vores klare overbevisning, at der her er tale om brud på brexit-aftalens ordlyd om, at der skal tildeles gensidig adgang til fiskeri i parternes farvande. Derfor opfordrer vi fortsat til, at juraen i den britiske beslutning endevendes, siger Anne Mette Bæk, direktør i Marine Ingredients Denmark.

Storbritanniens beslutning om at forbyde fiskeriet efter tobis gælder fra 1. april i år. Præcis samtidig med, at de danske fiskere normalt vil påbegynde fiskeriet efter tobis.

Fakta
ICES’ rådgivning for tobisfiskeriet i 2024: Område 1: 132.315 tons, Område 2: 35.952 tons, Område 3: 0, Område 4: 0. Se kilde

Yderligere information:
Esben Sverdrup-Jensen, direktør i Danmarks Pelagiske Producentorganisation, +45 61 66 09 78
Kenn Skau Fischer, direktør i Danmarks Fiskeriforening, +45 51 19 95 37
Anne Mette Bæk, direktør i Marine Ingredients Denmark, +45 50 47 77 49

Fully Documented Fisheries on all vessels

Fully Documented Fisheries on all vessels

As the first pelagic fishing fleet in Europe, the Danish Pelagic Producers Organisation (DPPO) is introducing Fully Documented Fishing on all member vessels. As a result, more than 50% of all Danish catches are now monitored using CCTV, AI and sensor technology. The system is owned and operated by the DPPO and supported by certified 3rd party Integrated Monitoring and aims at ensuring transparency in the industry and to generate data for marine research and better management.

læs mere
Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Som den første pelagiske fiskeflåde i Europa har Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) indført Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer. Fra denne uge, er mere end 50% af alle danske fangster derfor omfattet af kamera- og sensorovervågning. Data som sendes direkte til de danske kontrolmyndigheder og bidrager til at sikre gennemsigtighed i erhvervet og generere værdifulde data til forskning og bedre forvaltning.

læs mere
Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Fiskeafgiftsfonden åbner nu for ansøgningsrunden for 2025. 7,5 millioner kroner er øremærket uddannelse, og 6,5 millioner kroner kan søges til andre projekter. Frem til 2. september er det muligt at sende ansøgninger til Fiskeafgiftsfonden om projekter, der kan styrke fiskerierhvervets udvikling i 2025. Der forventes at være 13-14 millioner kroner at søge om, og som altid er der to projektområder at søge under.

læs mere