Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

jul 5, 2024

Som den første pelagiske fiskeflåde i Europa har Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) indført Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer. Fra denne uge, er mere end 50% af alle danske fangster derfor omfattet af kamera- og sensorovervågning. Data som sendes direkte til de danske kontrolmyndigheder og bidrager til at sikre gennemsigtighed i erhvervet og generere værdifulde data til forskning og bedre forvaltning.

Danske sild- og makrelfiskere har indført kameraovervågning på alle fartøjer

 
Forbedret biodiversitet i havene, færre tilfælde af bifangst og mere gennemsigtighed i fiskerisektoren. Det er nøgleordene bag Danmarks Pelagiske Producentorganisations nye initiativ Fuldt Dokumenteret Fiskeri, som nu er implementeret på alle medlemsfartøjer.

Med Fuldt Dokumenteret Fiskeri dokumenteres alle fiskerirelaterede aktiviteter ombord med en kombination af GPS, CCTV-kameraer og AI-sensorer placeret på fartøjet. Systemets sensorsystemer og datainfrastruktur giver mulighed for at kunne levere relevant data og information til brug i videnskab og forvaltning.

Samtidig giver de nye data fartøjerne mulighed for at dokumentere, at alle relevante fiskeriregler overholdes ombord. Og netop dette har været en helt afgørende motivation bag initiativet, lyder det fra fiskeskipper og bestyrelsesformand i DPPO, Jens Schneider Rasmussen:

Det er enormt vigtigt for os at bidrage til gennemsigtighed i fiskerisektoren, så både myndigheder og forbrugere kan have fuld tillid til vores arbejde på havene. Derfor glæder det mig, at vi nu kan bidrage med helt nye data til både forskning og en bedre forvaltning,” udtaler han.

 

I tråd med Fiskerikommissionens anbefalinger
 

Lanceringen af Fuldt Dokumenteret Fiskeri var netop en del af de 19 ekspertanbefalinger om fremtidens fiskeri, som Fiskerikommissionen offentliggjorde i december sidste år.

Her lagde Fiskerikommissionen særlig vægt på, at initiativet vil kunne sikre målretning og optimering af fiskeriets bæredygtige udnyttelse og minimere negative effekter på økosystemerne, herunder uønsket bifangst af fisk, fugle og havpattedyr og uønsket påvirkning af havbundens habitater og organismer.

Samtidig har initiativet været efterlyst og understøttet af flere grønne organisationer.

At DPPO indfører fuldt dokumenteret fiskeri på alle deres fiskefartøjer er godt nyt for vores pressede havmiljø og de fremtidige fiskebestande. Flere kameraer og censorer vil blandt andet kunne reducere bifangst og give mere data og viden, som kan forbedre dansk fiskeriforvaltning og -praksis.” siger Liselotte Hohwy Stokholm, adm. direktør i Tænketanken Hav.

DPPO står for al drift og datalagring af systemet i samarbejde med eksperter hos Integrated Monitoring i Boston, USA. Al video og data stilles direkte til rådighed for de danske myndigheder og videnskabelige samarbejdspartnere.
 
Læs mere om Fuldt Dokumenteret Fiskeri her.
 

Om Danmarks Pelagiske Producentorganisation

 
Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) repræsenterer danske pelagiske fiskefartøjer, som driver bæredygtigt og skånsomt fiskeri efter en række arter som eksempel sild, makrel, brisling mm. i Nordsøen og Nordøst Atlanten.
 
Ved opfølgende spørgsmål, kontakt:
 
Danmarks Pelagiske Producentorganisation
Direktør, Esben Sverdrup-Jensen
E-mail: es@pelagisk.dk
Telefon: +45 61 66 09 78

 

 

 

 

Fully Documented Fisheries on all vessels

Fully Documented Fisheries on all vessels

As the first pelagic fishing fleet in Europe, the Danish Pelagic Producers Organisation (DPPO) is introducing Fully Documented Fishing on all member vessels. As a result, more than 50% of all Danish catches are now monitored using CCTV, AI and sensor technology. The system is owned and operated by the DPPO and supported by certified 3rd party Integrated Monitoring and aims at ensuring transparency in the industry and to generate data for marine research and better management.

læs mere
Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Fiskeafgiftsfonden åbner nu for ansøgningsrunden for 2025. 7,5 millioner kroner er øremærket uddannelse, og 6,5 millioner kroner kan søges til andre projekter. Frem til 2. september er det muligt at sende ansøgninger til Fiskeafgiftsfonden om projekter, der kan styrke fiskerierhvervets udvikling i 2025. Der forventes at være 13-14 millioner kroner at søge om, og som altid er der to projektområder at søge under.

læs mere