S144 Themis opgraderer

okt 20, 2023

Som det første fartøj i Danmark, har Themis Rederi A/S besluttet at opgradere deres akustikpakke til også at indeholde Simrads EK80 ekkolod!

EK80, er et ekkolod udviklet til videnskabelige opmålinger og dataindsamling. Beslutningen, som er taget af Anders Ryberg, er en kulmination af Themis’ mangeårige arbejde med at involvere sig i videnskabeligt arbejde.

Claus Sparrevohn fra Danmarks Pelagiske Producentorganisation udtaler at “Denne beslutning betyder, at Themis og DPPO nu er i en position, hvor de kan opmåle og indsamle akustikdata, af en form og kvalitet, der gør at denne kan bruges direkte til videnskabelige formål. Denne position har allerede udmøntet sig i, at Themis nu er aktive partnere i et kommende projekt med DTU Aqua, hvor fokus er på en forbedret og mere sikker Nordsø brisling bestandsvurdering.”

Stort tillykke til S144 Themis, og vi glæder os til at se hvilke indsigter og opdagelser, denne data kan bringe med sig.

Fully Documented Fisheries on all vessels

Fully Documented Fisheries on all vessels

As the first pelagic fishing fleet in Europe, the Danish Pelagic Producers Organisation (DPPO) is introducing Fully Documented Fishing on all member vessels. As a result, more than 50% of all Danish catches are now monitored using CCTV, AI and sensor technology. The system is owned and operated by the DPPO and supported by certified 3rd party Integrated Monitoring and aims at ensuring transparency in the industry and to generate data for marine research and better management.

læs mere
Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Som den første pelagiske fiskeflåde i Europa har Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) indført Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer. Fra denne uge, er mere end 50% af alle danske fangster derfor omfattet af kamera- og sensorovervågning. Data som sendes direkte til de danske kontrolmyndigheder og bidrager til at sikre gennemsigtighed i erhvervet og generere værdifulde data til forskning og bedre forvaltning.

læs mere
Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Fiskeafgiftsfonden åbner nu for ansøgningsrunden for 2025. 7,5 millioner kroner er øremærket uddannelse, og 6,5 millioner kroner kan søges til andre projekter. Frem til 2. september er det muligt at sende ansøgninger til Fiskeafgiftsfonden om projekter, der kan styrke fiskerierhvervets udvikling i 2025. Der forventes at være 13-14 millioner kroner at søge om, og som altid er der to projektområder at søge under.

læs mere