S205 Ceton sætter makrellen under lup

jul 11, 2022

I år er det femte år, at S205 Ceton er med i samarbejdet om at bringe forskere fra DTU Aqua ud på Nordsøen for at opmåle makrelbestanden.

I den pelagiske sektor har makrellen uden tvivl været et helt særligt fokuspunkt det sidste lange stykke tid. Vi står på nuværende tidspunkt uden en aftale om makrelkvote, og Norge har ikke længere adgang til at fiske i UK zone. Med det pågående ”slagsmål” om makrelkvoten, er det vigtigere end nogensinde før at skabe et retvisende overblik over bestanden. Derfor har DPPO og Ceton gået sammen om, i samarbejde med DTU Aqua, at udvide det internationale makreltrawl survey, således at det også dækker Nordsøen. Udover at undersøge makrellens udbredelse og bestandsstørrelse, er der også fokus på at belyse makrellens betydning for Nordsøens økosystem. Det er i år, femte år at togtet gennemføres, hvilket også betyder at der er forhåbning om, at det snart kan bidrage med information til ICES bestandsvurderingen.

S205 Ceton stævnede i starten af juli ud fra Skagen Havn. Den normale besætning var på det ni dage lange togt forøget med tre deltagere fra DTU-Aqua; Kai Wieland (togtleder), Per Christensen og Kasper Schaltz. Da de kom tilbage i havn, var skibet ikke kun lastet med fisk, men også med ny viden om bestanden, der kan få indflydelse på fremtidens fiskeriforvaltning.

”Igen i år var togtet finansieret af forsøgskvotemidler, hvilket dog viste sig at være lidt af en udfordring i og med at hele makrelkvoten endnu ikke er uddelt. Heldigvis var Styrelsen, Aqua og ikke mindst Ceton fleksible, og derfor ser alt ud til at vi får dækket nok stationer til at året togt er sammenligneligt med de tidligere år.


Et pelagisk projekt med politisk perspektiv.

Togtet er en del af EHFF-projektet Easimack, som blev søsat for at være med til at belyse mængden af makrel i Nordsøen. Togtet sker i samarbejde med IESSNS (International Ecosystem Summer Survey in the Nordic Seas) og det internationale Havundersøgelsesråd ICES, som er grundlag for biologernes årlige rapporteringer til EU, der i sidste ende er med til at afgøre, hvor meget fiskerne må fange. Netop derfor er projektet også spændende fra en politisk vinkel, fordi resultaterne på sigt kan have indflydelse på kvotefordelingsspørgsmål.

 

Fully Documented Fisheries on all vessels

Fully Documented Fisheries on all vessels

As the first pelagic fishing fleet in Europe, the Danish Pelagic Producers Organisation (DPPO) is introducing Fully Documented Fishing on all member vessels. As a result, more than 50% of all Danish catches are now monitored using CCTV, AI and sensor technology. The system is owned and operated by the DPPO and supported by certified 3rd party Integrated Monitoring and aims at ensuring transparency in the industry and to generate data for marine research and better management.

læs mere
Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Som den første pelagiske fiskeflåde i Europa har Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) indført Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer. Fra denne uge, er mere end 50% af alle danske fangster derfor omfattet af kamera- og sensorovervågning. Data som sendes direkte til de danske kontrolmyndigheder og bidrager til at sikre gennemsigtighed i erhvervet og generere værdifulde data til forskning og bedre forvaltning.

læs mere
Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Fiskeafgiftsfonden åbner nu for ansøgningsrunden for 2025. 7,5 millioner kroner er øremærket uddannelse, og 6,5 millioner kroner kan søges til andre projekter. Frem til 2. september er det muligt at sende ansøgninger til Fiskeafgiftsfonden om projekter, der kan styrke fiskerierhvervets udvikling i 2025. Der forventes at være 13-14 millioner kroner at søge om, og som altid er der to projektområder at søge under.

læs mere