Sådan fulgte forskere sildens sidste timer

nov 25, 2022

Danmarks Pelagiske Producentorganisation har sammen med Dyrenes Beskyttelse igangsat et projekt, der har bragt os et vigtigt skridt nærmere forståelsen af, hvad der reelt sker, når danske fisketrawlere hvert år fanger ca. 30 milliarder stimefisk

Forskere fra Sveriges Landbrugsuniversitet er nu vendt hjem fra to fisketogter efter sild i Nordsøen, hvor de har kortlagt sildens sidste timer.

På videoen kan I se forskerne tage blodprøver og tjekke fiskenes tilstand, når fiskene kommer ombord. Siden er fiskeblodet analyseret for stresshormoner på DTU Aqua, og fiskene er CT-scannet af forskere på Teknologisk Institut.

At forskerne er kommet hjem fra togterne med brugbare data, er afgørende for forskningsprojektet, der er søsat af i Danmarks Pelagiske Producentorganisation og Dyrenes Beskyttelse. 

Parterne bag er er enige om, at resultaterne skal kunne bruges til at udvikle nye, mere skånsomme aflivningsmetoder i fremtiden. Resultaterne forventes at blive offentliggjort senest i januar 2023.

Fully Documented Fisheries on all vessels

Fully Documented Fisheries on all vessels

As the first pelagic fishing fleet in Europe, the Danish Pelagic Producers Organisation (DPPO) is introducing Fully Documented Fishing on all member vessels. As a result, more than 50% of all Danish catches are now monitored using CCTV, AI and sensor technology. The system is owned and operated by the DPPO and supported by certified 3rd party Integrated Monitoring and aims at ensuring transparency in the industry and to generate data for marine research and better management.

læs mere
Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Som den første pelagiske fiskeflåde i Europa har Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) indført Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer. Fra denne uge, er mere end 50% af alle danske fangster derfor omfattet af kamera- og sensorovervågning. Data som sendes direkte til de danske kontrolmyndigheder og bidrager til at sikre gennemsigtighed i erhvervet og generere værdifulde data til forskning og bedre forvaltning.

læs mere
Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Fiskeafgiftsfonden åbner nu for ansøgningsrunden for 2025. 7,5 millioner kroner er øremærket uddannelse, og 6,5 millioner kroner kan søges til andre projekter. Frem til 2. september er det muligt at sende ansøgninger til Fiskeafgiftsfonden om projekter, der kan styrke fiskerierhvervets udvikling i 2025. Der forventes at være 13-14 millioner kroner at søge om, og som altid er der to projektområder at søge under.

læs mere