Ser vi resultater af bæredygtigt fiskeri?

dec 1, 2021

Ingen kan benægte at der tidligere har været problemer med overfiskeri og kollapsede fiskebestande. Hvis man kigger på antallet af bestande som enten var overfiskede, udtømte eller i genopretning, så ser man en stigning på 30% fra midt 1970 til 20131. Men spørgsmålet er, ser vi stadig samme negativ udvikling i fiskebestandene, eller har FN’s verdensmål omkring bæredygtig udvikling hjulpet?

Havet og dets ressourcer, så som fisk og skaldyr, er en afgørende faktor for at vores økosystem skal kunne køre rundt og derfor er bæredygtigt fiskeri et område der kræver fortsat stålsat fokus. FN’s verdensmål 14, som indgår i udviklingsdagsorden for bæredygtig udvikling mod 2030, fokuserer på at bevare og sikre bæredygtigt brug af verdens have og deres ressourcer2. For at nå målet er vi nødt til konstant at monitorere udnyttelsen af de forskellige fiskebestande og deres udvikling.

Gennem fiskeriindsatser fra FN og EU samt konstant udviklende forvaltningsforanstaltninger, kan vi sikre en bæredygtig udnyttelse af fisk og skaldyr, som er en begrænset og fornybare ressource3. Derfor har vi en lang række reguleringer af fiskeriet og kvoterne, som skal sikre at de forskellige bestande er indenfor en bæredygtig grænse.

Fiskerikvoterne bliver sat fra år til år, baseret på de forskellige arters biomasse. For de fleste arter bliver det sat en langsigtet forvaltningsplan, hvor man kigger på hvor meget der kan fiskes hvert år for at holde en bestand indenfor en bæredygtig grænse år efter år. For at lykkes med dette sætter ICES en biologisk rådgivning til hver bestand, hvor der det tages udgangspunkt i det maksimalt bæredygtigt udbytte (”Maximum Sustainable Yeild”, MSY). Den biologiske rådgivning fra ICES vil derefter være et udgangspunkt når kvoterne bliver sat.

Globalt, så findes det stadigvæk bestande der overfiskes, men der er uden tvivl sket en positiv udvikling, specielt i Europa. I 2020 rapporterede FN’s Fødevare og Fiskeri agentur (FAO) at, omkring 79% af verdens fisk og skaldyr nu fiskes bæredygtigt4. I en opgørelse fra 2021 lavet i STECF, blev det konstateret at 63% af europæiske bestande fiskes indenfor biologisk rådgivning, og i Østersøen er vi oppe på 6 ud af 7 bestande, hvilket er gode nyheder5.

Resultaterne viser en stor fremgang i fiskebestande, derved en positiv udvikling af antallet af bestande fisket indenfor biologisk rådgivning og bæredygtighed for havets ressourcer. Denne positive udvikling er vital hvis vi vil fortsætte med at have et sundt økosystem nu og i fremtiden.

Referencer

  1. Arnason, R., Kobayashi, M. and de Fontaubert, C., 2016. The Sunken Billions Revisited: Progress and Challenges in Global Marine Fisheries.
  2. Verdensmålene – for bæredygtig udvikling. 2021. Mål 14: Livet i havet. [online] Available at: <https://www.verdensmaalene.dk/maal/14> [Accessed 24 November 2021].
  3. Marine Ingredients Denmark. 2021. Nordeuropas fiskebestande er i fremgang. [online] Available at: <https://maring.org/news-events/nordeuropas-fiskebestande-er-i-fremgang/> [Accessed 24 November 2021].
  4. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in action. Rome. https://doi.org/10.4060/ca9229en
  5. Jardim, E., Pinto, C., Mannini, A., Vasilakopoulos, P. and Konrad, C., 2020. Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy (STECF-Adhoc-20-01).
Fully Documented Fisheries on all vessels

Fully Documented Fisheries on all vessels

As the first pelagic fishing fleet in Europe, the Danish Pelagic Producers Organisation (DPPO) is introducing Fully Documented Fishing on all member vessels. As a result, more than 50% of all Danish catches are now monitored using CCTV, AI and sensor technology. The system is owned and operated by the DPPO and supported by certified 3rd party Integrated Monitoring and aims at ensuring transparency in the industry and to generate data for marine research and better management.

læs mere
Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Som den første pelagiske fiskeflåde i Europa har Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) indført Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer. Fra denne uge, er mere end 50% af alle danske fangster derfor omfattet af kamera- og sensorovervågning. Data som sendes direkte til de danske kontrolmyndigheder og bidrager til at sikre gennemsigtighed i erhvervet og generere værdifulde data til forskning og bedre forvaltning.

læs mere
Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Fiskeafgiftsfonden åbner nu for ansøgningsrunden for 2025. 7,5 millioner kroner er øremærket uddannelse, og 6,5 millioner kroner kan søges til andre projekter. Frem til 2. september er det muligt at sende ansøgninger til Fiskeafgiftsfonden om projekter, der kan styrke fiskerierhvervets udvikling i 2025. Der forventes at være 13-14 millioner kroner at søge om, og som altid er der to projektområder at søge under.

læs mere