Skagen Havn og de pelagiske fiskere sætter strøm til den grønne omstilling i dansk fiskeri

jan 31, 2024

Skagen Havn, Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) med fiskefartøjerne HM 379 Lingbank og HG 265 Asbjørn har indgået et nyt og banebrydende samarbejde om grøn elektrificering af fiskeriet

Målet er at etablere et landstrømsanlæg til at forsyne fiskefartøjerne med grøn strøm under de energikrævende losseoperationer og køling af lasten når fartøjerne ligger i havn. Ligeledes skal fartøjerne omstilles, så de kan modtage strøm fra det nye anlæg. Dette samarbejde markerer et vigtigt skridt i retning af en grønnere fremtid for pelagiske fiskefartøjer.

DPPO’s direktør, Esben Sverdrup-Jensen, fremhæver, at projektet vil tillade fartøjer at anvende elektricitet til køling af lasten og losseoperationer i havn, en betydelig forandring fra den traditionelle brug af fartøjets dieseldrevne hovedmotor og generator. DPPO arbejder for at drive klimaneutralt pelagisk fiskeri senest i 2040. Med grøn landstrøm forventes det, at den danske pelagiske flåde vil kunne reducere de samlede årlige CO2-udledninger med 5-8%. Et tiltag som allerede i 2025 vil indfri Regeringens målsætning om 70% reduktion i 2030 i forhold til 1990 niveau og et afgørende skridt på vejen mod at sikre klimaneutrale sild og makrel til forbrugerne senest i 2040.

Willy Hansen, direktør for Skagen Havn, understreger projektets betydning for havnen, idet det løser “hønen og ægget”-dilemmaet. Samarbejdet sikrer, at investeringerne i både landstrømsanlægget og fartøjernes omstilling sker parallelt. Skagen Havn ville have svært ved at investere i anlægget, hvis der ikke var en sikkerhed for at fartøjerne var i stand til at aftage strømmen, og fiskerne ville have været tilbageholdende med at investere i ombygning af fartøjerne, hvis den nødvendige strøm ikke var til rådighed på havnen. Skagen Havn vil desuden fra 1. februar 2024 udelukkende sælge og anvende grøn strøm, et initiativ der sammen med etablering af landstrømsanlægget passer perfekt i havnens bæredygtighedsstrategi. Med etablering af de nye faciliteter og skibe, der er klar til at modtage strøm, vil der være en markant reduktion af støj og emissioner i havnen.

Det nye samarbejde er starten på en proces, der understøtter den grønne omstilling i fiskerierhvervet, og forventeligt vil mange flere fiskefartøjer skulle ombygges på sigt. Projektet, der er delvist finansieret af EU-midler fra den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) samt nationale midler, er en del af ‘Grøn omstilling Fiskeri’ initiativet administreret af Fiskeristyrelsen. Med navnet ‘Strøm til den pelagiske flåde – nul emission ved kaj’, strækker projektet sig over to år fra januar 2024 til december 2025, med samlede omkostninger på 5,7 mio. kr. for ombygning af fartøjer og oprettelse af landstrømsanlæg.

Fully Documented Fisheries on all vessels

Fully Documented Fisheries on all vessels

As the first pelagic fishing fleet in Europe, the Danish Pelagic Producers Organisation (DPPO) is introducing Fully Documented Fishing on all member vessels. As a result, more than 50% of all Danish catches are now monitored using CCTV, AI and sensor technology. The system is owned and operated by the DPPO and supported by certified 3rd party Integrated Monitoring and aims at ensuring transparency in the industry and to generate data for marine research and better management.

læs mere
Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Som den første pelagiske fiskeflåde i Europa har Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) indført Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer. Fra denne uge, er mere end 50% af alle danske fangster derfor omfattet af kamera- og sensorovervågning. Data som sendes direkte til de danske kontrolmyndigheder og bidrager til at sikre gennemsigtighed i erhvervet og generere værdifulde data til forskning og bedre forvaltning.

læs mere
Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Fiskeafgiftsfonden åbner nu for ansøgningsrunden for 2025. 7,5 millioner kroner er øremærket uddannelse, og 6,5 millioner kroner kan søges til andre projekter. Frem til 2. september er det muligt at sende ansøgninger til Fiskeafgiftsfonden om projekter, der kan styrke fiskerierhvervets udvikling i 2025. Der forventes at være 13-14 millioner kroner at søge om, og som altid er der to projektområder at søge under.

læs mere