Nyt white paper i samarbejde med Food Nation

apr 19, 2023

Den globale fødevareforsyning står over for store udfordringer: Ujævn fødevarefordeling, overernæring, underernæring og den globale påvirkning af klimaforandringer. Med en voksende befolkning og en stigende efterspørgsel efter fødevarer, har fiskeriet og akvakultur en vigtig rolle at spille i forhold til at sikre bæredygtig forsyning af sikre fødevarer til forbrugere over hele verden.

25. april bliver det nye white paper: Seafood – Denmark is a leading hub for sustainable production and Innovation within fisheries and aquaculture lanceret på verdens største fiskemesse Seafood Expo Global & Seafood Processing Global 2023. Lau Kjeld Andersen, Danmarks honorære generalkonsul i Barcelona, og repræsentanter fra den danske fiskeri-, akvakultur- og forarbejdningssektor vil deltage ved lanceringen af denne vigtige styrkeposition i Barcelona, ​​Spanien.

Det nye white paper dykker ned i bæredygtige løsninger og innovative teknologier inden for fiskeri-, akvakultur- og forarbejdning. Ressourceeffektivitet, fødevaresikkerhed og kvalitet er nogle af de centrale temaer i det nye white paper fra Food Nation, der giver konkrete eksempler på samarbejde, videndeling og innovation på tværs af hele værdikæden.


Danmarks tradition for samarbejde er en central nøgle til succes

Kongeriget Danmark er omgivet af hav og fiskeri har derfor traditionelt set altid været en del af kulturen. Den danske fiskerisektor har sidenhen vokset sig til et centrum for fiskeri, akvakultur og forarbejdning – for ikke at tale om handel med fisk og skaldyr i partnerskab med Grønland og Færøerne. Tæt samarbejde og videndeling gennem hele værdikæden og på tværs af grænser har været en nøgle til succes.

Med den stigende verdensbefolkning følger en voksende efterspørgsel efter protein. Fisk og skaldyr er en fantastisk kilde til protein der produceres med lav klimapåvirkning og indeholder samtidig vigtige vitaminer og mineraler. Derfor kan fiskeri og akvakultur yde et væsentligt bidrag til en bæredygtig global fødevareforsyning.

FN’s bæredygtighedsmål (SDG’er) er en rettesnor for dansk fødevareproduktion og på tværs af forskningsinstitutioner, myndigheder og private stakeholders udvikles innovative produkter og løsninger med fokus på internationale udfordringer.


Den globale fødevareforsyning kræver innovative løsninger

Behovet for at beskytte miljøet – både i vand og på land – er en vigtig drivkraft for innovation. Dansk fiskeri har reduceret deres CO2 aftryk med mere end 60% siden 1990 og er nu på vej mod målet om fuld CO2-neutralitet i 2050. “Danmarks fiskeri- og akvakultur sektor er kendt for at drive fiske- og skaldyrsproduktionen i en bæredygtig retning. Fiskeri-, akvakultur-, forarbejdningssektoren, dansk teknologi og knowhow fortsætter med at sænke CO2 emissioner og øge effektiviteten, uden at gå på kompromis med fødevarekvalitet og sikkerhed,” siger Jacob Jensen, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri.


Stor erfaring indenfor innovative og bæredygtige løsninger

Det nye white paper giver et overblik over den danske fiskeri-, akvakultur- og forarbejdningssektor og de løsninger, der vil spille en vigtig rolle for at sikre en pålidelig og bæredygtig fødevareproduktion. Som samarbejdspartner med den danske fiskeri-, akvakultur- og forarbejdningssektor, bliver du en del af det kontinuerlige arbejde med at finde bedre løsninger og dermed bidrage til at nå vores fælles bæredygtighedsmål.

Fully Documented Fisheries on all vessels

Fully Documented Fisheries on all vessels

As the first pelagic fishing fleet in Europe, the Danish Pelagic Producers Organisation (DPPO) is introducing Fully Documented Fishing on all member vessels. As a result, more than 50% of all Danish catches are now monitored using CCTV, AI and sensor technology. The system is owned and operated by the DPPO and supported by certified 3rd party Integrated Monitoring and aims at ensuring transparency in the industry and to generate data for marine research and better management.

læs mere
Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer

Som den første pelagiske fiskeflåde i Europa har Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) indført Fuldt Dokumenteret Fiskeri på alle fartøjer. Fra denne uge, er mere end 50% af alle danske fangster derfor omfattet af kamera- og sensorovervågning. Data som sendes direkte til de danske kontrolmyndigheder og bidrager til at sikre gennemsigtighed i erhvervet og generere værdifulde data til forskning og bedre forvaltning.

læs mere
Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Åbning af ansøgningsrunde for 2025 i FAF

Fiskeafgiftsfonden åbner nu for ansøgningsrunden for 2025. 7,5 millioner kroner er øremærket uddannelse, og 6,5 millioner kroner kan søges til andre projekter. Frem til 2. september er det muligt at sende ansøgninger til Fiskeafgiftsfonden om projekter, der kan styrke fiskerierhvervets udvikling i 2025. Der forventes at være 13-14 millioner kroner at søge om, og som altid er der to projektområder at søge under.

læs mere